BRUGER   TEKNIKER   RÅDGIVER
Alsident System antistatiske sugearme godkendt til EX eksplosiv atmosfære
Forside  //   Teknisk Support  //   ATEX

Alsident System Sugearme og ATEX

Alsident® Antistatiske Sugearme er godkendt og mærket til brug i eksplosiv atmosfære

Alsident® System EX-mærker de antistatiske sugearme i System 75 og System 100 til brug i eksplosiv atmosfære.
 
Sugearmene er testet hos Teknologisk Institut i henhold til flg. standarder IEC 61340-4-1:2003 og EN 13463-1:2001, som underbygger ATEX-direktivet 94/9/EF. Sugearmene er dermed godkendt til installation i eksplosionsfarlige områder og er mærket:
 
EX II 1 GD
 
Testene er udført både med skærm og den påmonterede jordledning. Det er derfor vigtigt, at ledningen ikke fjernes ved installation.
Ledningen skal forbindes med kanalsystemet, således at der opnås en potentialudligning mellem sugearm og ventilationssystem.
Der er også vigtigt ved montagen at isolere beslaget fra elektrisk ledende bygningsdele, f.eks. stålsøjler.
I ATEX-områder anbefaler vi at bruge beslag i syrefast rustfrit stål, som anses for gnistfri og dermed opfylder EN 1127 pkt. 5.3 "Mechanically generated sparks".
I øvrigt er det vigtigt at gøre opmærksom på, at det påhviler slutkunden at foretage risikovurderingen for den samlede installation.
Alsident System A/S anbefaler ligeledes, at montagen af sugearmen udføres af fagfolk med erfaring indenfor eksplosivt arbejdsmiljø.
 
Alle EX/ESD sugearme fra Alsident® System leveres med udførlig montagevejledning og konformitetserklæring.
Godkendelsesrapporten fra Teknologisk Institut kan downloades her.
 

Sugearme falder ikke ind under ATEX-direktivet

EU direktiv 94/9/EF (ATEX-direktivet) omhandler sikring mod støv- og gaseksplosioner og retter sig især mod anvendelsesområder, hvor der kan forekomme eksplosive koncentrationer af støv fra f.eks. træ, alu, mel, sukker eller andre organiske materialer samt dampe fra f.eks. benzin, acetone, batterier etc. Betingelsen for at udstyret falder ind under ATEX er, at det har en EGEN tændkilde (jf. ATEX guidelines 2. edition, part 3.7 equipment).
 
Statisk elektricitet opstået som følge af mediets flow gennem røret regnes ikke som egen tændkilde i ATEX-perspektiv (jf. ATEX guidelines 2. edition 3.7.2 "own ignition source"). Derfor falder sugearme ikke under ATEX-direktivet, og må derfor ikke mærket med hexagonmærket (fig. 1) og CE-mærket (fig. 2).
 
          
                                                                                                                            fig. 1                   fig. 2

Underbygger ATEX-direktivet

De antistatiske sugearme fra Alsident® System 75 og 100 er testet og EX-mærket i henhold til IEC 61340-4-1:2003 og EN 13463-1:2001, som begge underbygger ATEX-direktivet 94/9/EF.
 
Sugearmene fra Alsident® System 75 AS og 100 AS må derfor gerne installeres i potentielle eksplosionsfarlige områder.
 
Alsident System A/S    Finlandsvej 10    DK-8450  Hammel    Tlf: 86 96 50 00    info@alsident.com    
All content ©2011 Alsident System A/S